Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του γραφείου

Ελευθερία Αραβανή
Υποστήριξη & θεραπεία

Παρέχεται σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες όταν εκδηλώνονται συμπτώματα και δυσλειτουργικές συμπεριφορές.

Αυτογνωσία & ενδυνάμωση

Σε ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν μια υγιή αυτό-εικόνα.

Τραυματοθεραπεία EMDR

Όταν τραυματικές εμπειρίες μας δυσκολεύουν την ζωή μας και θέλουμε να τις διαχειριστούμε αποδοτικά.

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Σε παιδιά και ενήλικες

Ομάδες γονέων

Ομάδες ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη στην οικογένεια. Οι γονείς συζητούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μοιράζονται κοινά βιώματα, δίνουν λύσεις. Στόχος των ομάδων είναι οι γονείς να γίνουν οι "σύμβουλοι" των παιδιών τους.